Byt perspektiv för att se bättre

Diarienummer 2015-02573
Koordinator Psykologpartners W & W AB
Bidrag från Vinnova 350 080 kronor
Projektets löptid maj 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Baserat på modern psykologisk forskning har vi skapat ett utvecklingsprogram för chefer i offentlig sektor för ökad innovationsförmåga, Innovation Behaviour Managment. Programmet finns i två versioner, en öppen version & en för ledningsgrupper. Programmen är uppbyggda på en kombination av workshops och coachningsträffar. I en iterativ process har vi skapat nya upplevelsebaserade övningar som syftar till att ge deltagarna ökad förståelse för psykologiska och organisatoriska processer som kan främja eller hindra innovationi det egna ledarskapet och den egna organisationen.

Resultat och förväntade effekter

Vi har skapat och utvecklat nya 6 nya övningar för programmet. På individnivå upplever flera deltagare att övningarna skapat nya perspektiv, upplevelser samt verktyg i det individuella ledarskapet. Man skattar alla övningar i programmet som nya, givande och relevanta för innovationsförmåga. På organisationsnivå har behovsorganisationen initierat flera nya strukturella förbättringar kopplade till innovation i sin organisation. Bla en innovationsvecka, tydliggörande av informationskanaler och resursallokering för innovationsinitiativ.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har vi haft en rad interna workshops där vi utifrån erfarenhet, forskning och kundbehov utvecklat tjänsten IBM. Arbetet har varit ett iterativt arbete där vi skapat prototyper för olika nya övningar. Vi har sedan vi tre tillfällen genomfört LAB-workshops där vi testat vårat upplägg. I Dessa workshops har vi noga utvärderat våra metoder. Som ett resultat av processen utvecklades konceptet från ett Train the trainer koncept till ett konsultlett utvecklingsprogram. Parallellt har i utvecklingen har vi också haft en följeforskare med oss för reflexion och feedback

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.