Bygginnovationen Ledning och drift 2016-2018

Diarienummer 2015-05836
Koordinator Bygginnovationsintressenterna
Bidrag från Vinnova 2 852 250 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Bygginnovationens vision är att bidra till utvecklingen av en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor genom att brygga över gapet mellan industrin och högskola- och universitetssektorn och därigenom främja kommersialisering av kunskap, lösningar och forskningsresultat samt förbättra samverkan mellan byggsektorn, instituten och samarbetsorganisationerna Sveriges Bygguniversitet respektive Arkitekturakademin och även öppna upp nya karriärvägar över gränserna mellan industri och akademi.

Förväntade effekter och resultat

ökad samverkan mellan industri och högskola i innovationsprojekt. ökat intresse hos industrin att kommersialisera forskning. öppna en kanal för SMF till innovationsprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Den primära verksamheten för Bygginnovationen är att initiera innovationsprojekt som ligger nära kommersialisering genom den sedan tidigare öppna VINNOVA-utlysningen Bygginnovationen och det arbetsflöde som etablerats inom ramen för Bygginnovationen.

Externa länkar

www.bygginnovationen.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.