bygginnovationen-16008 Online sensor för optimering av flödandesystem

Diarienummer 2016-01617
Koordinator LINDBORG SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Syftet med projektet var att verifiera om det är möjligt att jobba fram en sensorlösning och tjänst som har potential att till substansiell energieffektivisering. Projektet har tydligt påvisat att så är fallet. En prototyp är designad och framtages i 3d printer. Analys av energieffektiviserings potentialen har genomförts av extern konsult. IPR värden finns inom vissa områden.

Resultat och förväntade effekter

Prototyp gick att designa och producera. Tydlig potential till energieffektivisering utvärderad och påvisad.

Upplägg och genomförande

Effektiviserings potentialen har analyserats mot marknaden med injusterings expertis och intrevjuer med fastighetsägare. kommunikations system har delats upp för senare utvärdering. Prototypen har gjorts modulär och expanderbar för att maximera möjligheterna att adaptera sensorn mot olika målsystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.