Bygginnovationen - 15031, Borrning med hjälp av centriskt upptagande av reaktionsmoment

Diarienummer 2015-04969
Koordinator EKSTRÖM BYGGTEKNIK AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Innovationen är en metod som har potential att korta ledtiden för betonghåltagning med 30% och innebär att man inte behöver tungt stativ, det innebär lättare uppriktning vid borrstart samt att man undviker att förstöra kringliggande ytor. Syftet med projektet var att få en fördjupad kunskap av marknaden för betonghåltagning och hur framtida samarbetspartners och de immateriella rättigheterna ser ut. Målet var att få en fördjupad kunskap om marknaden för betonghåltagning, identifiera framtida samarbetspartners och se över möjligheterna för ett internationellt patent.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att det finns ett fåtal starka aktörer på marknaden för produkter inom bygg-och anläggningsindustrin där betonghåltagning ingår. Hilti, Husqvarna och Tyrolit är de dominerande. Projektresultatet pekar på att vår innovation torde vara kommersiellt intressant för någon av de tre stora aktörerna. Då idén är patenterbar kan det ge någon av dem en särställning på marknaden.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att samla in data för att göra en marknadsanalys, identifiera framtida samarbetspartners och se över de immateriella rättigheterna för att göra en bedömning om det finns en framtid för vår projektidé. Genomförandet har skett genom intervjuer, sökningar på internet och i patentdatabaser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.