Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BYGATAN Brukarstyrd gestaltning och implementering av resilienta livsmiljöer på landsbygderna.

Diarienummer
Koordinator Föreningen För Byggemenskaper
Bidrag från Vinnova 4 854 737 kronor
Projektets löptid november 2021 - december 2023
Status Avslutat
Utlysning Framtidens attraktiva livsmiljöer
Ansökningsomgång Framtidens attraktiva livsmiljöer - lärdomar från pandemin

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit att utmana rådande bo- och bostadsbyggnadssystem genom att skala upp och sprida omställning till en attraktiv, inkluderande och hållbar boendemiljö där de boende gestaltar och påverkar sin livsmiljö i hela processen från projektering till förvaltning. Detta har genomförts i projektets alla delar och beskrivs i bilaga slutrapport i sin helhet. Ett stort lärande och innovationsarbete har gjorts tillsammans med alla parter och kan nu skalas upp av fler bo och byggemenskaper.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har fått fram många resultat och kan redogöra för effektutfall på flera sätt. Konceptet Byalots är ett konkret resultat som har stor effekt på den lokala livsmiljön. Bla. så introducerar vi behovet av boendeformen kooperativ bostadsrätt. Sveriges Hyresförbund är en innovativ form för ägande och kapital. Vårt forskarnätverk har tagit fram konkreta forskningsfrågeställningar att arbeta vidare med. Vårt nordiska nätverk planerar för ett intensifierat fortsatt samarbete.

Upplägg och genomförande

Ledning och styrning samt genomförande av planerade aktiviteter har fungerat mycket bra. Vi har även kunnat genomföra extra efterfrågade insatser till aktörer på olika platser i Sverige. Samtliga planerade aktiviteter och insatser har genomförts enligt plan. En av våra målsättningar var att påbörja inflyttning under projektperioden, detta har inte skett. Framför allt pga. att ekonomiska förutsättningar avsevärt försämrades i samband med att det s.k. investeringsstödet togs bort.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 maj 2024

Diarienummer 2021-03754

Statistik för sidan