Bus Rapid Transit kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 570 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01381

Statistik för sidan