Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 21 oktober kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 oktober kl 8:00.  

Bus Rapid Transit kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 570 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01381

Statistik för sidan