Bus Rapid Transit a review with identification of research questions

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Funding from Vinnova SEK 570 000
Project duration September 2007 - March 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-01381

Page statistics