BSR Stars - Programutveckling 2012

Diarienummer 2012-03785
Koordinator Norrköping Science Park AB - Norrköpings Science Park
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att Demola East Sweden skulle växa till Linköping och att fler utbildningar skulle kunna ansluta sig. Idag drivs projektet även i Linköping och under hösten 2013 görs en framläggning av en gemensam kurs vid Linköpings universitet. En kurs som ska ge möjligheter för studenter vid alla utbildningar vid universitetets samtliga fakultet att söka projekt i Demola East Sweden. Detta skulle i så fall resultera i den första gemensamma kursen för samtliga studenter i Linköpings universitets historia.

Resultat och förväntade effekter

Efter tre genomförda pilotprojekt under våren 2013 beräknas 70-80 studenter att söka till Demola projekt för höstterminen 2013. Under hösten kommer Demola East Sweden att erbjuda studenterna 14 st projektidéer från 10 olika idébärare. Till hösten kommer även två till fyra pilotprojekt att genomföras i Linköping, några av dessa kommer att vara internationella. Bland studenterna i de genomförda pilotprojekten har flera studenter rekryteras till deltagande idébärare. Flera företag kommer även att startas upp som ett resultat av de genomförda projekten.

Upplägg och genomförande

Lärdomarna från de genomförda pilotprojekten och studenternas utvärderingar, tankar och önskemål ligger som grund för höstens projektperiod. Det finns inför hösten ett färdigt program där strukturer, informationshantering och stödfunktioner förstärks ytterligare. I höst står även Demola East Swedens nya lokaler färdiga där studenterna får större tillgång till projektytor, material och teknik.

Externa länkar

Demola East Sweden hemsida där studenter kan söka sig till höstens projekt. Gå gärna n under ´Projects´.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.