Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bröstskadeprediktion vid krockprov med tunga fordon

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6310, M1:6
Bidrag från Vinnova 1 450 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2010-02136sv.pdf (pdf, 168 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Målen med projektet har varit att vidareutveckla och implementera metoder för förbättrat bröstskadekriterium och förbättrade dockinstrumenteringar vid krockprovning av tunga kommersiella fordon. Vidare var målet att doktoranden knuten till detta projekt skulle kunna avsluta sina doktorandstudier.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten indikerar att RibEye-utrustningens mätning av bröstdeflektion var något högre än bröstdeflektionsmätning mätt med Hybrid III dockans potentiometer. En normaliserad ´Criteria Correction Factor´ kan användas på Hybrid III dockans bröstrespons för att bättre återspegla responsen hos en människa. Arbetet har utvecklat de strategiska verktyg som krävs för att Svensktillverkade tunga fordon ska kunna kvarhålla sin position som en av de säkraste på marknaden, vilket är ett viktigt bidrag till att medverka till en fortsatt konkurrenskraftig fordonsindustri i Sverige.

Upplägg och genomförande

Fortsatt doktorandarbete inom utveckling av förbättrat bröstskadekriterium har varit fokus för projektet samt att doktoranden inom projektet skulle kunna avsluta sina doktorandstudier. Detta har gjorts genom analys av slädprov samt fullskaleprov med tunga kommersiella fordon, utvärdering av skaderisk vid rattislag mot bröst, samt validering av föreslagen metod.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 februari 2020

Diarienummer 2010-02136

Statistik för sidan