Bringing Danish and Swedish SME Steel Engineering Firms to Norwegian oil/gas market

Diarienummer 2014-06130
Koordinator Stål & Verkstad
Bidrag från Vinnova 244 090 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka och klarlägga affärsbarriärer som bör tas i beaktande då man har för avsikt att bli leverantör till den norska offshore-marknaden Följande punkter har identifierats som viktiga att ta i beaktande och ha en plan för då man ska bli leverantör till offshore-industrin. Strategi med tålamod och uthållighet Närvaro på marknaden (Norge) Erfarenhet/meriter/historik av leveranser till Offshore Bra produktkvalitet Prata språket Kostsamt att bygga upp dokumentationsrutiner och sätta dessa på plats Tullar, handelshinder, export ut ur EU

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett antal punkter som är viktiga att ta ställning till och ha en handlingsplan för om man skall kunna lyckas bli en leverantör till norska offshore-marknaden. Det första som företagen måste göra är en nulägesanalys av sin verksamhet och svara på följande frågor. ProduktmixVad kan vi bidra med? DifferentieringVad kan vi som inte andra kan? SegmenteringVem vill vi leverera till? PositioneringVilka är våra konkurrenter? Kulturella skillnaderHur ser affärskulturen ut? MålVilka är våra succéfaktorer? Utvärdera svaren och avgör om affärsidén håller.

Upplägg och genomförande

Inledande personligt projektledningsmöte i Karlstad (2/2 2015) (Stål & Verkstad, Offshoreenergy.dk samt Offshore Väst) Löpande möten via Skype Samtal/intervjuer och möten med företag (SME) som är aktuella för att delta Inbjudan till workshop i Esbjerg, Danmark Genomförande av workshop i Esbjerg (21-22/4 2015) Utvärdering av workshop Löpande samtal/intervjuer med företag (SME) som är aktuella för att delta Planering av workshop i Sverige Genomförande av kompletterande möte i Göteborg (17/9 2015) i samband med seminariet Ett hav fullt av möjligheter inom Subsea-industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.