Breddad rekryteringsbas för maskinoperatörer för ökad konkurrenskraft

Diarienummer 2013-05341
Koordinator SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI SBMI AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Denna förstudie syftar till att underlätta rekryteringen av maskinoperatörer till bergmaterialindustrin. Branschen, som producerar bergkross, naturgrus och återvunnet bergmaterial för bygg- och anläggningsändamål, förutser stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. Förstudien förväntas ge kunskap om i vilka nya målgrupper som bergmaterialindustrin kan förväntas finna lämpliga framtida maskinoperatörer och en rekommendation huruvida man skall gå vidare med en huvudstudie, vilket föreslås.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien indikerar att det finns ett behov av ca 150 nya maskinoperatörer inom en femårsperiod. Tre målgrupper har diskuterats; kvinnor, personer som lämnat skolan utan fullständiga betyg och nya svenskar. Förstudien rekommendera därför att man går vidare med en huvudstudie i vilken man undersöker och planerar hur dessa målgrupper kan attraheras av yrket.

Upplägg och genomförande

Förstudien har bedrivits genom litteraturstudier, intervjuer med personalansvariga från branschens fem största företag, som också getts möjlighet att granska rapporten, ett gruvföretag, en kvinnlig yrkesarbetare, forskare, rektor och lärare inom gymnasieskolan, tjänstemän på Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Vid ett seminarium med företrädare för organisationer och under ett branschmöte med bergmaterialindustrin har ämnet behandlats. Behovet av nyrekryteringar bygger på svar från fem största producenterna som levererar 65 procent av branschens produktion.

Externa länkar

Sveriges Bergmaterialindustris hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.