Branddetektion & brandlarm i tunga fordon forskning samt utveckling av standard och riktlinjer

Diarienummer 2013-01302
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Brandteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 2 890 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2013-03-13

Syfte och mål

Projektet har inneburit tillämpad forskning och kompetenshöjning inom området branddetektion i tunga fordon. Projektet har utvecklat en standardiserad metod för att testa branddetektionssystem för tunga fordon. Testmetoden har bl.a. utvecklats för att kunna implementeras i UNECE Regulation 107 i likhet med en annan metod forskargruppen tidigare utvecklat. Projektet har också legat till grund för utveckling av en metod för hantering av brandrisker i fordon samt tagit fram rekommendationer kring installation av detektionssystem.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till ett övergripande mål om förbättrad fordonssäkerhet genom att långsiktigt bidra minska omfattningen och konsekvenserna av fordonsbränder. Detta har uppnåtts genom förhöjd kompetens inom området samt genom de nya metoder som tagits fram i projektet. Metoderna har redan börjat komma till praktisk användning hos såväl fordonstillverkare som underleverantörer.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i sex arbetspaket som omfattat litteraturstudier, insamling av mätdata kring miljöfaktorer i fordon som påverkar detektionssystem, analys av brandrisker och brandorsaker i tunga fordon, tester och verifiering av detektionssystem i såväl förminskad som full skala, datorsimuleringar, framtagande av rekommendationer kring installation samt utveckling av standardiserad testmetod.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.