Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Borrhåls seismiska avbildningar och magnetiska mätningar i borrhål

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med denna pilotstudie var att testa en prototyp av ett borrhålsseismisk system med källor och mottagare i borrhålet, tillsammans med vektor magnetiska mätningar i samma borrhål. Dessa tester skulle utföras i ett högst 50 m långt 21,8 cm brett sub-horisontellt borrhål inom 200 m från en malmfyndighet. Ett framgångsrikt test med gemensam utvärdering av de tre - komponent ( 3C ) borrhåls magnetiska och seismiska mätningarna skulle motivera miniatyrisering av systemet för att passa i 76 mm borrhål, en storlek som vanligen används inom mineralprospektering.

Långsiktiga effekter som förväntas

De seismiska data visar tydliga reflektioner längs borrhålet och även vissa som korsar Sofia gruvgången. Dessa korrelerar väl med magnetiska anomalier. Reflektioner kan detekteras på avstånd upp till 70 m. Fler analyser behövs innan det kan bestämmas vilken typ av diskontinuitet alstra dem. Den lång våglängdiga totala magnetfält anomali i borrhålet och tunneln kan modelleras bra med hjälp av en elliptisk kroppsmodell. Utveckling av system som kan användas i korta 76 mm horisontella borrhål anses möjligt som ett nästa steg.

Upplägg och genomförande

En 45 m lång, 218 mm brett sub-horisontellt borrhål borrades i Sofia gruvgången i Kirunagruvan för teständamål. Lag från GFZ - Potsdam och Tekniska Universitet - Braunschweig, Tyskland utförde de seismiska och magnetiska mätningar framgångsrikt. Möjligheten att utveckla ett system som lämpar sig för mätning i vertikala vätskefyllda 76 mm borrhål är hög, men flera utvecklingssteg är nödvändiga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01264

Statistik för sidan