Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BoldAR - Holografisk teknologi inom byggprocessen

Diarienummer
Koordinator BOLDARC AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

BoldArc har vidareutveckla konceptet BoldAR där man använder huvudburen holografisk teknologi för hela byggprocessen. Med BoldAR kan användare befinna sig på byggarbetsplatsen och se ritningar för ett rum eller en hel byggnad projicerad ovanpå verkligheten. BoldAR fungerar även som ett hjälpmedel för logistik och planering på byggarbetsplatsen och som ett kommunikationsverktyg för samarbete på distans. Vi kan se att produktionstiden kortas och antalet fel minskas under produktion med ökad produktivitet och minskade kostnader i byggnadsprocessen som resultat.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntar oss att BoldAR blir ett verktyg som främjar och underlättar samarbetet mellan de olika rollerna i byggprocessen som t.ex. fastighetsägare, arkitekt, byggingenjör, byggprojektledare och underleverantör. Vi ser också att BoldAR är ett steg mot att gå över från utskrivna ritningar till digitala ritningar under hela byggprocessen. Resultatet, jämfört med förväntade effekter, är att prototypen adderar värde men att mer utveckling krävs för att uppnå kvalitet och användarvänlighet som efterfrågas samt för att möjliggöra skalbarhet.

Upplägg och genomförande

Första steget i projektet var att genomföra en workshop med våra testpartners (PEAB, WSP, C.F. Møller och Bjerking) där vi tog fram förslag på funktioner i BoldAR som ökar förmågan till kommunikation och sammarbete och förenklar det dagliga arbetet. Utifrån workshop utarbetade vi en projektplan för vilka funktioner som ska ingå i prototypen för BoldAR. Därefter startade utveckling av prototypen. För att säkerställa funktionalitet och kvalitet har våra testpartners löpande testat funktioner och utvärderat dessa.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04589

Statistik för sidan