Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Blyfri elektronik för krävande fordonsapplikationer

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 4 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Fordonsutveckling – en satsning inom FFI
Slutrapport 2010-02853_SV.pdf (pdf, 785 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har tagit fram generisk kunskap om potentiella tillförlitlighetsrisker vid övergång till blyfri elektronik. Fordonselektronik utsätts för svåra driftsmiljöer med temperaturväxlingar och vibrationer samtidigt som det finns stora krav på tillförlitlighet under långa livslängder. Blyfria lod ger upphov till nya felmekanismer och projektet har visat att dagens metoder inte är tillräckliga för att säkerställa tillförlitlighet vid övergång till blyfri lödning. Testning bör istället utformas utifrån kunskap om förväntade felmekanismer i aktuell driftsmiljö.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har identifierat och prioriterat kritiska felmekanismer i relevanta driftsmiljöer och har föreslagit metodik för validering av dessa risker. Utmattning av lödfogar cyklisk belastning prioriterades för experimentell utvärdering och resultaten visat att vissa komponenter och vissa kombinationer av lod och lödytor inte klarar de krav som ställs i svåra driftsmiljöer. Projektet har gett ökad kunskap om vad som krävs för att införa blyfria produkter och ger därmed stöd inför det väntade teknikskiftet.

Upplägg och genomförande

Projektet har gett en unik och uppskattad möjlighet att samverka branschöverskridande mellan fordons- och flygindustri och mellan aktörer längs värdekedjan. Resultaten är baserade kunskapsutbyte mellan företagen, uppgifter i litteraturen och experimentell utvärdering och projektet har bidragit till att bygga en nationell kunskapsplattform inom området. Generisk kunskap som byggts upp inom forskningsinstituten kan efter projektet slut nyttjas även av andra företag och branscher med behov av att säkerställa tillförlitlighet inför övergång till blyfri teknologi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02853

Statistik för sidan