BlueAccess Tap & Go för mobila betalningar och biljetter

Diarienummer 2015-05471
Koordinator BlueAccess AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

Kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala Län, UL, söker ett system för att öka säkerhetsnivån på mobila biljetter för att minska risken för förluster p.g.a. bedrägerier. UL vill utvärdera BlueAccess AB´s innovativa system för biljetter och betalningar inför en upphandling genom en intern pilot inom avdelningarna för Försäljning och Teknik. Målsättningen är att genomföra ett tillräckligt stort antal valideringar för att kunna utvärdera funktionalitet och kundupplevelse på ett tillförlitligt sätt.

Resultat och förväntade effekter

Piloten har visat på att BlueAccess väl motsvarat och även överträffat de målsättningar som sattes upp vid start. Teknisk funktionalitet upplevs som stabil och säker och ger utvecklingsmöjligheter som biljetter med längre giltighet. Ur kundperspektiv värderar man högt att validering med mobil sker enkelt på samma sätt som med smarta resekort. Med resultatet från piloten kommer BlueAccess teknik inom kort användas i nya piloter med större internationella kunder inom retail och transport.

Upplägg och genomförande

Piloten har genomförts på ULs huvudkontor i Uppsala. BlueAccess AB har efter färdigställd utveckling installerat systemet i ULs testlabb. UL har därefter genomfört piloten under en månad. Enskilda individer har fått appen nedladdad i sina egna telefoner och testat att göra valideringar mot en BlueAccess terminal. Drygt 420 valideringar genomförts och 17 personer har deltagit aktivt. Målsättningen var 300 deltagare och 15 deltagare. Efter piloten har intervjuundersökning och analys genomförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.