Bloqqi - ett öppet modulärt automationsspråk

Diarienummer 2017-02371
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång SIP PiiA - Research, development and innovation projects spring 2017

Syfte och mål

Projektets syfte är att möjliggöra både minskade kostnader och ökad flexibilitet vid utveckling och testning av automationssystem. Projektets ide är att utvecka ett nytt öppet automationsspråk, Bloqqi, och en modulär öppen mjukvaruarkitektur för att illustrera dessa möjligheter. Projektet bygger på ny programmeringsteknik för feature-orientering, framtagen i tidigare samarbetsprojekt mellan LTH och ABB.

Förväntade effekter och resultat

I projektet kommer Bloqqi-språket och dess verktyg att utvecklas till en komplett demonstrator för programmering av realistiska automationssystem. Bloqqi kommer att stödja feature-orienterad kontinuerlig och sekventiell styrning. Features kommer att utnyttjas för att generera testfall. Arkitekturen kommer att stödja att styrmoduler från olika leverantörer kan kombineras till större distribuerade system och att systemen kan testas mot simulerade processer på ett enkelt sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet sker i samarbete mellan Datavetenskap (LTH), Reglerteknik (LTH), ABB Malmö, samt Modelon Lund. Arbetet är organiserat i fyra paket: Arkitektur, Feature-orientering, Verktyg, och Scenarier. Delresultat från arbetspaketen diskuteras vid regelbundna projektmöten. Projektresultat, speciellt i form av demonstratorer, visas upp vid industriseminarier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.