Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Blekinge Business Incubator - TOP 10

Diarienummer
Koordinator Blekinge Business Incubator AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med det här projektet var och är att skapa så mycket värdet som möjligt för våra startupbolag som antagits till vår inkubatorsprocess. Sekundär finns även ett syfte och mål att skapa en stabil plattform och ett engagemang bland våra ägare, partners och närliggande organisationer. Som ett resultat av detta vill vi bidra till att öka antalet hållbara, tillväxtbolag som verkar på en global marknad, som i sin tur leder till både ökat sysselsättning samt ökade skatteintäkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi mer än väl har uppnått de målsättningar som fanns för projektet. Vi har idag en inkubator med starka, välutvecklade processer, modeller och verktyg för utveckling av Hållbara tillväxtbolag på internationella marknader. Effekterna av detta är att vi bl.a har: 1)En bra mix av inflöde både från lärosätet och från kringliggande näringsliv. 2)Ett stort antal bolag som som växer och gör affärer på internationella marknader. 3)Bolag som kommer in i inkubatorn utvecklas och gör positiv exit. Bolagen attraherar både såddfinansiering och VC.

Upplägg och genomförande

Vi har idag utvecklat och redesignat våra inkubatorsprocesser uppdelat på tre nivåer. Våra processer och modeller utgör ryggraden i all vår verksamhet. Kopplat tills dessa processer har vi genomfört hundratals olika aktiviteter. Värt att nämna här är BBI Fasttrack som är en vidareutveckling av Scaleup Academy. BBI Silicon Valley Business Boost är ett återkommande program. Det är ett hans-on program där vi träffas investerare, inkubatorer och entreprenörer i Silicon Valley och SF.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03012

Statistik för sidan