Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BiteLock-trästomme utan skruv

Diarienummer
Koordinator Woodbe Engineering AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2021 - september 2022
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa Startups steg 1 våren 2021

Syfte och mål

Projektet skall genomföra experimentella tester av BiteLock-systemet. Syftet med testerna är att undersöka skjuv- och dragkapacitet i infästningen mellan bjälklag och vägg. Målet är att verifiera BiteLock-systemets prestanda avsende bärförmåga via experiment.

Förväntade effekter och resultat

De experimentella testerna ska leda till verifiering av BiteLock-systemet för att kunna föra upp en pilotbyggnad i verklig skala. Resultatet av experimenten kommer jämföras mot FEM-analyser för att skapa möjligheter att dimensionera BiteLock-systemet i en virtuell miljö. Framställning av de experimentella uppställningarna kommer leda till en bättre förståelse av produktionstid och bearbetning i CNC-maskiner, uppställningen av experimenten kommer ge en bättre insikt av montage.

Planerat upplägg och genomförande

Södra building system tillhandahåller KL-träskivor för genomförande av försöken. Skivorna kommer att bearbetas i en CNC-maskin. Provuppställningen kommer därefter att tas fram i samarbete med RISE. Provuppställningen kommer att bestå av en anslutning mellan vägg- och bjälklagsskiva. Därefter kommer anslutningen mellan vägg- och bjälklagsskiva belastas till brott avseende skjuv respektive drag. Vid testerna registerras brottlast och deformationer samt brottmod.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 maj 2022

Diarienummer 2021-00640

Statistik för sidan