Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BiteLock-trästomme utan skruv

Diarienummer
Koordinator Woodbe Engineering AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2021 - december 2022
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups
Ansökningsomgång Innovativa Startups steg 1 våren 2021

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har uppfyllts genom att de experimentella uppställningarna och de virtuella uppställningarna genomföres som planerat. Med resultatet och utvärderingen är det teoretisk möjligt att uppföra ett pilotprojekt avseende kapaciteten i BiteLock. Målet har uppfyllts genom att jämförelser har kunna genomförts för att verifiera och skapa en uppfattning av prestandan avseenden bärförmågan i skjuv- och dragkapacitet mellan de experimentella testerna och de virtuella testerna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet var positivt då BiteLock-systemet påvisade en god prestanda med avseende på bärförmåga. Förväntningarna var att den virtuella uppställningen skulle spegla den experimentella uppställningen närmare. Resultaten från de två olika uppställningarna visar dock samband i likande bärförmåga i skjuv- och dragkapacitet. Djupare analyser behöver genomföras för att klargöra mer specifika samband.

Upplägg och genomförande

Upplägget för att genomföra testerna på visade sig fungera bra. Det uppstod problem vid genomförande med leveransförseningar och förseningar i framtagningen av BiteLock-systemet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 januari 2023

Diarienummer 2021-00640

Statistik för sidan