Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bioplastic production from agro-industry residues

Diarienummer
Koordinator Bioextrax AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektet var lyckat och bidrog till ett marknadsnärmande för vår innovation. Detta tack vare att projektupplägget ”tvingade” oss att arbeta nära våra potentiella kunder, och därmed slipa affärsmodellen samt förstå värdet i vår teknologi. Vi lyckades dock inte producera så mycket material som vi hade planerat. Med beaktande av affärsmodellen som har utvecklats som en konsekvens av projektet, är detta ett mindre problem då vi inte avser att stå för hela processen själva. Istället kommer vi att samarbeta med uppströmsproducenter och i projektet genomfördes nedströmsproduktion i pilotskala.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet är att Bioextrax har kunnat visa att vi har en kommersiellt gångbar nedströmsteknologi för att producera PHA. Vi har kunnat validera värdet vi kan erbjuda våra kunder genom tester i kilogramskala. Effekten är att dörrar öppnas för att kunna genomföra mer storskaliga tester i industriell miljö. Annorlunda uttryckt, genom projektet har vi möjliggjort nästa steg, vilket är att uppnå TRL 7.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av pilotskaleproduktion av PHA (uppströms), pilotskaleproduktion av PHA (nedströms) samt business case-beräkningar. Genom marknadsdialog insåg vi att uppströmsproduktionen är av mindre betydelse, då det är mer lämpligt att närma sig marknaden som en nedströmsteknologi, än att ha hela produktionskedjan. Därmed blev den förstnänmda aktiviteten mindre relevant. I efterhand borde vi ha låtit planeringen av de tekniska arbetspaketen informeras mer av de mer kommersiella aktiviteterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01191

Statistik för sidan