BIOMATCELL Etapp 2

Diarienummer 2009-04591
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för klinisk vetenskaper, Avdelningen för biomaterialvetenskap
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - mars 2012
Status Avslutat