BIOMATCELL Stage 2

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för klinisk vetenskaper, Avdelningen för biomaterialvetenskap
Funding from Vinnova SEK 21 000 000
Project duration April 2009 - March 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04591

Page statistics