Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biokompositer i möbler och interiöra produkter

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Behovet av industriellt tillämpad forskning inom formsprutade biokompositer har analyserats. En grupp av intresserade företag har kontaktats för att starta ett samarbete. Ett utkast till en ansökan har påbörjats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har dessvärre inte resulterat i någon ansökan om ett delprojekt inom Bioinnovation eftersom vissa av företagen valde att dra sig ur med motiveringen att projektets inriktning låg för nära deras verksamhet. Arbetet i denna förstudie kommer istället att utnyttjas för att skriva en ny projektansökan med färre partners och mindre budget.

Upplägg och genomförande

Företag med ett intresse för biokompositer har kontaktats på workshops som anordnats av Bioinnovation samt via möten per telefon och video.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05076

Statistik för sidan