Biointeraktiva fibrer med antibakteriella egenskaper

Diarienummer 2008-01745
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 2 025 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2010
Status Avslutat