Biointeraktiva fibrer med antibakteriella egenskaper

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 2 025 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01745

Statistik för sidan