Biointeractive fibres with antibacterial properties

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Funding from Vinnova SEK 2 025 000
Project duration July 2008 - December 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-01745

Page statistics