BIODESIGN

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för materialkemi
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00620

Statistik för sidan