Biobaserade våtstarka förpackningsmaterialrial

Diarienummer 2018-02388
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelning för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation