Biobaserade våtstarka förpackningsmaterialrial

Diarienummer 2018-02388
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelning för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Den hypotes vi vill verifiera är att; ”Förpackningsprodukter med hög våtstyrka kan tillverkas från pappersmassor med höga vedutbyten genom att utnyttja vedens nativa lignin som våtstyrkemedel” Om detta visar sig möjligt kan tekniken utvecklas och efter ombyggnad appliceras i torkpartier på dagens pappersmaskiner. Användningen av pappersmassor, som kan tillverkas skulle på så sätt gynnas och våtstarka papper som kan ersätta plast i många applikationer kan börja tillverkas. Intresset från samhället är stort då många aktörer vill minska användandet av bl.a. plastkassar m.m.

Förväntade effekter och resultat

Vid ett lyckat utfall av projektet kommer nya kvaliteter av fukttåliga papperskvaliteter, som kan ersätta vissa plastförpackningar, att kunna tillverkas t.ex. på befintliga tidningspappersmaskiner efter viss ombyggnad av deras torkpartier.

Planerat upplägg och genomförande

Planerat upplägg och genomförande av projektet: Demonstrera den nya processtekniken för tillverkning av ett miljövänligt våtstarkt träfiberbaserat material Demonstrera att processtekniken kan användas genom att modifiera befintliga pappersmaskiners pressnings-, torknings- och kalandreringssystem för produktion av starka och miljövänliga förpackningsprodukter Tillverka ett nytt miljövänligt förpackningsmaterial med hög våtstyrka från mekanisk massa Tillverka demonstratorer bl.a matavfallspåsar m.m

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.