Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biobaserade våtstarka förpackningsmaterial

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelning för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Målet var att tillverka ett våtstarkt vedfiberbaserat material med så liten tillsats av kemikalier som möjligt. Det framtagna materialet ska vara konkurrenskraftigt med de material som finns på marknaden idag men vara tillverkat med högre resurseffektivitet. I projektet har vi lyckats pressa ark under fabrikslika betingelser med temperaturer över ligninets mjukningstemperatur under högt tryck, vilket medför att både torrstyrka och våtstyrka ökar markant utan att tillsätta styrkehöjande kemikalier. Kvarvarande lignin i massan utnyttjas som torr och våtstyrkemedel.

Resultat och förväntade effekter

-Delaminering eller sprängning av arken vid pressning vid 220° C har kunnat undvikas, vilket har varit ett problem vid tidigare liknande processer som t.ex. med s.k. Impulstorkningsteknik. -Arkens torrhalt har kunnat ökas från 60 % till 90 % inom 150 msek. Detta skulle innebära att man kan förkorta torkningspartiet avsevärt på en pappersmaskin. -Vid pressning vid 220° C vid en hastighet som motsvarar ca 500 m/min har en dragstyrka på ca 60 kNm/kg uppnåtts vilket är mer än en fördubbling jämfört med dagens traditionella papperstillverkningsteknik

Upplägg och genomförande

Försök har utförts på en av Valmets anläggningar i Finland Där har en försöksutrustning utvecklats där pappersark kan utsättas för snabba presspulser i det relevanta presstryckområdet efter snabb uppvärmning. Effekten av temperatur och presspulser vid varierande torrhalt har testats.(45-65 %) Försöken har lett till ökad förståelse vad gäller betydelsen av ingående torrhalt för att undvika delaminering hur förvärmningen måste genomföras för att få in tillräcklig värme i arken innan presspulsen. Försöken har genomförts metodiskt genom diskussioner inom teamet under försöken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03238

Statistik för sidan