Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Biobaserade restströmmar med potential i teknisk textilindustri

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - oktober 2024
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet för en cirkulär industri

Syfte och mål

I det här projektet vill vi på ett tidigt stadium förena teknisk textilindustris behov av nya klimatsmarta och resurseffektiva material med tillämpad forskning om hur man bättre kan ta tillvara restströmmar från livsmedelsindustrin. Finola är en industrihampasort som huvudsakligen används för att få frön och olja till mat. Efter fröskörd lämnas hampastjälkar på åkern eller kastas. Behovet av hållbara cirkulära biobaserade material inom teknisk textil kommer att öka i takt med att samhället ska bli mer fossiloberoende där rester från hampaindustrin kan spela en viktig roll.

Förväntade effekter och resultat

Effekter och resultat från detta projekt förväntas stärka svensk innovation och bidra till klimatnytta, kunskap och metoder för att på ett hållbart sätt utvinna textilfibrer från hampans avfallsrester. De erhållna fibrerna kommer att användas för att tillverka textila strukturer som kommer att användas i olika tekniska tillämpningar. Projektet kommer även att bidra till att öka kompetensen genom hela försörjningskedjan från lantbrukare till textiltillverkare, vilket kommer att stärka förmågan att gå mot en cirkulär ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att organiseras i fem arbetspaket, förutom projektledning och kommunikation kommer projektet att optimera och utvärdera extrahering av textilfibrer samt tillverkning av textila strukturer. Projektet kommer också att bedöma möjliga tillämpningar med mervärde enligt marknadens och de industriella parternas behov. Resultaten kommer att kommuniceras i relevanta sammanhang som konferenser, publikationer och liknade inom området.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2021

Diarienummer 2021-03719

Statistik för sidan