Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Biobaserade lim från bark för tillverkning av träpaneler

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med denna förstudie var att utvärdera möjligheten att använda lignin, tanniner och cellulosa från mjukvedbark för att producera biobaserade miljövänliga lim, fria från formaldehyd, fenol och isocyanater, för tillverkning av plywood. Projektet har utvecklat en integrerad och hållbar process för effektiv extraktion och fraktionering av bark från barrved och undersökt möjligheten att använda de erhållna lignin- och tanninfraktionerna för utveckling av biobaserade lim för plywoodproduktion.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat en process för användning av bark från barrved för produktion av biobaserade miljövänliga lim, fria från formaldehyd, fenol och isocyanater, för tillverkning av plywood. Resultaten visar att det är tekniskt genomförbart att använda lignin och tannin för limproduktion. Karaktärisering av limmet har visat på mycket goda flamskyddsegenskaper samt mycket fördelaktiga mekaniska egenskaper. Den huvudsakliga utmaningen för industriell produktion är att utveckla en syntes i tillräckligt stor skala som gör att den blir tekniskt och ekonomiskt genomförbar.

Upplägg och genomförande

Projektet koordinerades av Ulrika Rova från Luleå tekniska universitet. I projektet ingick partners med kompetens inom skogsbruk (Sveaskog), förbehandling och fraktionering av biomassa (Luleå tekniska universitet), biokomposit och polymer framställning (Högskolan i Borås och RISE SICOMP), samt en förpackningsleverantör (Nefab).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2018

Diarienummer 2018-03995

Statistik för sidan