BiMaC Innovation Etapp 1

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - BiMaC Innovation
Bidrag från Vinnova 9 249 998 kronor
Projektets löptid juli 2007 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03011

Statistik för sidan