BiMaC Innovation, phase 1

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - BiMaC Innovation
Funding from Vinnova SEK 9 249 998
Project duration July 2007 - December 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-03011

Page statistics