Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Billig fuktmätning i byggkonstruktioner

Diarienummer
Koordinator SIGMA CONNECTIVITY AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att hitta identifiera lämplig mätmetod för fukt i byggmaterial, och mest lämplig metod bedöms vara mätning av relativ luftfuktighet i lokalt hålrum. Detta är en väl etablerade metod på marknaden redan idag men i stort sett bara i relativt dyra, komplicerade och trådbundna system. Vi anser dock att denna mätmetod är mycket lämplig att överföra till ett billigt, trådlöst och strömsnålt system. Vi har även studerat ett antal andra mätmetoder, och flera av dem bedöms fungera väl men faller oftast på strömförbrukning och/eller pris.

Resultat och förväntade effekter

Utifrån projektets resultat bedömer vi att det är möjligt att i efterföljande projekt uppnå det uppsatta målet, att kunna ta fram ett mätsystem för fukt i byggmaterial som är trådlöst uppkopplat till en molntjänst, har en batteritid på 7-10 år och ett pris på under 250 kr. Billiga kapacitiva sensorer för relativ luftfuktighet kan placeras i ett lokalt hålrum som skapas av den mekaniska konstruktionen av produkten. För både radio och batteri-teknologin finns många alternativ, och en utvärdering bör göras, men det är områden som Sigma Connectivity väl lämpade för i efterföljande projekt.

Upplägg och genomförande

Vi har studerat fyra metoder av intresse för fuktmätning i byggmaterial: imaginära delen av relativa permittiviteten, transmissionsledningsreflektometri, värmeledningsförmåga och relativ luftfuktighet i lokalt hålrum. Alla fyra bedöms fungera, men de tre första faller på hög strömförbrukning och på betongens struktur och sammansättning. Mest lämplig metod bedöms vara mätning av relativ luftfuktighet i lokalt hålrum. Fördelarna är att det lokala hålrummet definieras av produktens design, sensorerna är väl etablerade på marknaden, och har lågt pris och strömförbrukning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04776

Statistik för sidan