Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bildande av konsortium till IMI:s EHDN

Diarienummer
Koordinator INSTITUTET FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSEKONOMI - IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsek AB
Bidrag från Vinnova 683 410 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Konsortiet DELIVER-IT lämnade in sin ansökan den 24 oktober. Konsortiet leds av University Medical Centre in Utrecht. Det består av i huvudsak holländska, belgiska och svenska partners. IHE och KI deltar och förväntas leda arbetet inom ett par områden: dels kring EHDN:s organisation och styrning, dels i kontakterna mellan olika intressenter och verka för ett positivt samverkansklimat. Health Solutions kommer bidra till utvecklingen av nätverkets affärsmodell. Parallellt har konsortiet också sökt stöd från olika håll, t.ex. från Sveriges samordnare för Life-science.

Resultat och förväntade effekter

IMI förväntas meddela vilket konsortium som har gått vidare till fas 2 i början av 2018. Ett fullständigt förslag kommer att lämnas senast den 16 maj 2018. Det vinnande konsortiet förväntas starta sitt arbete under andra halvåret 2018. Svenska biobanker, hälsodata- och kvalitetsregister har gott rykte internationellt och borde kunna bidra starkt till nätverkets uppbyggnad. Nätverket kan bidra till ökad interoperabilitet mellan de svenska registren och biobankerna.

Upplägg och genomförande

DELIVER-IT:s partnersammansättning balanserar flera olika aspekter: 1. Teknisk expertis och kunnande med ledare som kan entusiasmera och bidra till att skapa ett positivt ecosystem mellan datahållade, användare och patienter som skapar tillit och bygger på föreståelse för olika intressenters perspektiv och prioritieringar. 2. Erfarenhet från tidigare projekt som ligger till grund för EHDN (exempelvis EMIF, GetREAL, EHR4CR, OHDSI), tillgång till deras resultat och förgrund med entrepenörer som kan bidra med nya idéer och innovation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04483

Statistik för sidan