Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bikeable city - modell för stadsområdesutveckling för aktiv transport och vardagsmotion

Diarienummer
Koordinator Trivector Traffic AB
Bidrag från Vinnova 5 091 337 kronor
Projektets löptid februari 2021 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Målet var att skapa en systemlösning med förmåga att omsätta bred kunskap, överbrygga hinder och implementera cykelfrämjande planering för förändring på stadsdelsnivå. Med fokus på cykelbarheten i samhället, var utgångspunkten fem delinnovationer (Fysisk aktivitet på recept med cykling, cykeltågsappen, Tryggt med teknik "Trafikkollen", Genvägar och träbroar och aktiv mobilitetsfond) som testats och utvärderats. En hälsobefrämjare (diagnosverktyg), utvecklades för att avgöra förutsättningar för en organisation att impementera cykelfrämjande innovationer.

Resultat och förväntade effekter

Delinnovationerna har testats och utvärderats och en hälsobefrämjare, har utvecklats. Effekter på 2030-målen god hälsa, hållbara städer och klimatförändringar genom ökat cyklande, har i viss utsträckning kunnat mätas. En processutvärdering har också bidragit med många lärdomar. Slutsatsen är att en vidareutveckling av delinnovationerna och hälsobefrämjaren bör fokusera dels geografiskt, dels vad gäller målgrupp. En möjlig ansats är skolor i socialt utsatta områden. På så sätt skulle "Bikeable Schools" skapa fler synergieffekter och effektutvärdering underlättas.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes under drygt två års tid med fokus på de fem delinnovationerna. Under det första året genomfördes förberedelser, medan det andra året fokuserade på implementering. En utvärderingsgrupp följde delinnovationerna under förberedelsefasen och implementeringen. Upplägget och förberedelserna för en effektutvärdering riktade under projekts gång om fokus mot en processutvärdering. Parallellt med arbetet med de fem delinnovationerna utvecklade konsortiet en hälsobefrämjare (diagnosverktyg) som håller ihop helheten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 augusti 2023

Diarienummer 2020-04180

Statistik för sidan