Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bikeable city - modell för stadsområdesutveckling för aktiv transport och vardagsmotion

Diarienummer
Koordinator Trivector Traffic AB
Bidrag från Vinnova 5 093 390 kronor
Projektets löptid februari 2021 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Projektet möter utmaningarna folkhälsa samt rättvis, säker och klimat- och miljöanpassad stadstrafik. idén består av 5 delinnovationer som i synergi möjliggör framväxten av resmönster på stadsdelsnivå, i vilka cykling blir ett dominerande inslag. Idén innefattar att lösa upp hinder för cykling som dagens motorfordonstrafik skapar, genom ny teknik och innovation i kommunal planering, regelverk och byggnation. En helhetslösning, där de fem delinnovationerna ingår och förstärker varandra ska kunna erbjudas till kommuner som har målsättningar att förbättra folkhälsan.

Förväntade effekter och resultat

En helhetslösning som innehåller de fem delinnovationerna ska efter steg 2 vara redo att testas i ytterligare 2 kommuner i Stockholmsregionen och ytterligare två kommuner i annan region. Helhetslösningen ska ha ökat den fysiska aktiviteten för både vuxna och barn i de områden där lösningen applicerats och bidraget till Agenda 2030-målen 3, 11 och 13 ska vara tydligt. Effekterna fångas bland annat genom resvaneundersökningar genom att mäta trafikarbetet i antal resta kilometer med cykel och minskat antal resta kilometer med bil.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att bedrivas i nio arbetspaket, som vart och ett drivs av en arbetspaketledare. Den övergripande samordningen görs av Trivector. Fem av arbetspaketen består av delinnovationerna (1) Fysisk aktivitet på recept genom vardagscykling (2) Cykeltågsapp för barns skol- och fritidsresor (3) geofencing runt skolor (4) Cykel- och gångbroar i trä (5) aktiv mobilitetsfond. Konsortiumet består av universitet, företag, kommun, region och NGO:er. Övriga arbetspaket innehåller, projektledning, utvärdering, kommunikation & policy- och planeringsinnovationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 mars 2023

Diarienummer 2020-04180

Statistik för sidan