Big Data Management EcoSystem

Diarienummer 2017-05383
Koordinator UNITI SWEDEN AB - Uniti Sweden AB, Lund
Bidrag från Vinnova 932 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet ämnar att färdigställa en förstudie och utgör ett förberedande projekt för Uniti Sweden i företagets process att förstå begränsningarna och potentialen i att sätta upp en infrastruktur för Big Data Management i kontexten för bilar. Projektet ska leverera ett strategiskt ramverk för hur bolaget ska samla in, analysera, hantera, och distribuera data till olika typer av entiteter.

Förväntade effekter och resultat

1. Framework for collecting, transferring and storing data. 2. Identify and initiate discussions with partners . 3. Data management Policy. 4. Define technical requirements.

Planerat upplägg och genomförande

Det övergripande planerade upplägget är en förstudie. Projektet är uppdelat i 4 olika arbetspaket. AP 2-4 handlar alla om olika segment i de ovan nämnda målen, dvs. sätta upp strategiskt ramverk, undersöka och validera värdedrivande aktiviteter och ställa kravspecifikationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.