Big Data Management EcoSystem

Diarienummer 2017-05383
Koordinator UNITI SWEDEN AB - Uniti Sweden AB, Lund
Bidrag från Vinnova 932 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden