Bibliometrisk studie av svensk gruv- och mineralforskning

Diarienummer 2015-06978
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ECE-skolan, KTH
Bidrag från Vinnova 188 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har testat en bibliometrisk metod med citeringsbaserad klustring av artiklar för att göra en utvärdering av svensk forskning inom området för gruvor och mineraler. Projektet har fångat upp 4 gånger fler publikationer än en tidigare nyckelordsbaserad analys, men metoden har uppvisat vissa problem med att beskriva vad de klustrade publikationsklasserna innehåller och en viss osäkerhet om relevansen av publikationerna i klasserna och behöver därför vidareutvecklas.

Resultat och förväntade effekter

Målet för projektet har varit att testa en ny klustringsbaserad metodik för att se om den kan skapa tillräckliga underlag för bibliometriska analyser, men också skaffa erfarenheter för vidareutveckling av metodiken. Målen har uppfyllts genom att projektet har kunnat leverera statistik på en webbplats http://kth.se/bibliometrics/projects/mine_and_minerals/ tillsammans med en tryckt rapport och erfarenheterna från projektet har varit värdefulla för att kunna vidareutveckla den klustringsbaserade metodiken.

Upplägg och genomförande

Artiklar framsökta med hjälp av nyckelord har använts som utgångspunkt för att identifiera klustringsbaserade publikationsklasser inom området för gruv- och mineralforskning. Innehållet i publikationsklasserna har beskrivits med hjälp av statistik analys av artiklarnas textinnehåll. Med hjälp av etiketter och statistik valdes 243 publikationsklasser ut som relevanta för gruv- och mineralforskning och analyserades bibliometriskt med avseende på publikationsvolymer och citeringsgrader.

Externa länkar

Web pages with statistics and visualizations for the bibliometric study of Swedish research in mining and minerals

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.