Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BiBaPack

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 5 125 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att - i ett helhetsperspektiv utnyttja björkråvaran på ett effektivare, mer hållbart och därmed mer konkurrensfördelaktigt sätt än i dag. Detta förutsätter att utnyttjandet av björkråvaran optimeras i kombination med utvecklingen av nya gröna produkter. - utveckla processer för upparbetning av björk till värdefulla polymerer och kemikalier med industriellt anpassade metoder. - tillföra nya förpackningsrelaterade funktioner till papper. Ett av användningsområdena för de nya produkterna är förpackningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets ska bättre tillvarata björkens resurser för att stärka den svenska skogsindustrins hållbara konkurrenskraft. De aktuella projektmålen leder till nya gröna produkter med högt förädlingsvärde och en hållbar hushållning av naturens resurser. Materialströmmar i bruken används som råvara till förnybara förpackningsmaterial för ersättning av fossila plaster. De nya materialen kompletterar bland annat papper med barriäregenskaper. Processer för framtagning och produktion av förnybara material för speciella ändamål som lim och polymertillsatser utvecklas.

Upplägg och genomförande

Kompetens krävs inom flera forskningsområden för att genomföra de båda delprojekten som processteknik, materialdesign och barriärteknologi. Det finns ett väl etablerat samarbete mellan dessa kompetensområden såväl på Innventia som mellan de olika aktörerna (Billerud, Korsnäs och Innventia). Projektgruppen består av flera aktörer inom värdekedjan förpackningar. I projektet kommer en framställningsprocess att utvecklas för framtagning av högvärdiga polymerer och kemikalier från björkråvara.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04305

Statistik för sidan