Beslutstöd för bättre styrelsebeslut

Diarienummer 2016-01510
Koordinator BOARDEASER AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att dels få förståelse för vilka utmaningar och styrelseledamöter i små- och medelstora bolag har och dels undersöka huruvida våra lösningsförslag skulle kunna matcha dessa behov. Vi har genomfört ett 50-tal intervjuer och fått både nya insikter och feedback på våra prototyper. Intervjuerna har bestått dels av öppna frågor kring respondenternas erfarenhet av utmaningar inom styrelsearbete och dels uppföljande frågor kring våra prototyper.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått mycket värdefull kunskap och feedback från våra intervjuer. Detta kommer göra att vi kan utforma produkter som har stort kundvärde och hög efterfrågan. Det hjälper oss också att prioritera utvecklingsområden då vi har fått en tydligare bild att utgå från. Genom utvecklingen av Boardeaser kommer vi att kunna ge stöd till styrelseledamöter genom att ge dessa det nödvändiga översiktliga perspektiv som krävs, och i det en trygghet i sitt uppdrag.

Upplägg och genomförande

En stor del av projektets arbete omfattade utvecklingen av prototyper vilket möjliggjorde att vi kunde använda dessa för att demonstrera live för respondenterna. Detta har varit mycket värdefullt för att få dessa att tydligare förstå potentialen samt att kunna diskutera kring hur detta skulle kunna användas för att underlätta deras styrelsearbete. I kombination med att vi har fått ta del av ett stort antal erfarenheter har gett oss en tydligare och bredare bild av styrelsearbetets utmaningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.