Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beslutsstödsmetod för innovativ och hållbar affärsutveckling

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet har varit att etablera ett konsortium, göra en omvärlds- och behovsanalys för en lista över hållbarhetsrelaterade samhällskostnader för material och processer, utveckla en metod för listans användning i beslut, samt att beskriva en tentativ lösning för hur listan och beslutstödsmetoden ska utvecklas, spridas och nyttiggöras. Ett konsortium är etablerat och en behovsanalys är utförd liksom en omvärldsbevakning, där vi analyserat hur liknande initiativ på både den svenska och globala marknaden konkurrerar med våra lösningar. Vi har upprättat en preliminär affärsplan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har utvecklat och etablerat vårt konsortium som inkluderar fyra av Sveriges största tillverkande företag; AB Volvo, Volvo Cars, Akzo Nobel och SCA. Vi har breddat vår referensgrupp med flera intresserade aktörer som önskar följa projektet. I vår behovsanalys och omvärldsbevakning har vi identifierat ett stort behov av både listan och beslutstödsmetoden, dels i samband med miljöcertifiering, dels för att minimera känsligheten för framtida skatter och avgifter. Vi har utvecklat en preliminär affärsplan inkluderande marknadslansering av listan och beslutstödsmetoden.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan i två delar: konceptbeskrivning och behovsanalys. Konceptbeskrivningen har omfattat beskrivning av listan och beslutstödsmetoden och en plan för avtal, förvaltarskap, företagens bidrag och arbetsinsats. En affärsplan och preliminär marknadslanseringsplan har upprättats, och en plan för hur företagspartners ska kunna utveckla sin verksamhet med stöd av listan och beslutstödsmetoden. Behovsanalysen har visat på ett stort behov av trovärdig kunskap och av verktyg för att utveckla arbetet med hållbar utveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00501

Statistik för sidan