Beslutsstöd för tillförlitligt underhåll

Diarienummer 2013-03329
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 1 460 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - augusti 2014
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång 2014-01205-en

Syfte och mål

Projektets övergripande mål har varit att bidra med artefakter som till exempel ramverk, modeller, metodologier och teknologier för utveckling av eMaintenance-lösningar som bidrar till effektivt beslutsfattande inom drift- och underhållsprocesserna på svensk processindustri. Projektet har uppfyllt uppsatta mål.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från projektet har I detalj beskrivits i bilaga. Bland dessa kan det nämnas ett innovativt ramverk och angreppssätt avseedda för integration, modellering och analys av underhållsdata för avhjälpande och förebyggande underhåll. Projektet har uppnått effektmålen och förväntade resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet har involverat ett stort antal partner från akademin och industrin med en bred geografisk spridning. Olika projektaktiviteter har bedrivits på olika sitter, men sammanförts och integrerats for vidare analyst. Delresultat Från olika arbetspaket har förts samman och analyserats av en kärngrupp. Vidare har result från analysen återkopplats till samtliga parter för kvalitetssäkring ouch kontinuerlig förbättring av utfall. Projektet har arbetat efter s.k. agile metodik med korta iterationer och snabba avstämningar. Projektgenomförandet bedöms som effektivt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.