Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BeSafe

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6200 CTP
Bidrag från Vinnova 8 775 200 kronor
Projektets löptid januari 2011 - maj 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2010-02114.pdf (pdf, 612 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

BeSafe Projektet syftar till att lägga grunden för benchmarking av funktionssäkerhet hos fordons E/E system. En standardiserat metod för utvärdering av funktionssäkerhet kommer att förbättra industrins förmåga att erbjuda säkrare fordon. Benchmarking är också ett sätt att utvärdera till vilken grad de förväntade kraven på ett sådant system har uppfyllts. Följaktligen blir benchmarking av funktionssäkerhet en värdefull hjälp vid utvärdering av hur säkerhetsmål och säkerhetskrav uppfylls.

Långsiktiga effekter som förväntas

BeSafe har bidragit till en vidareutveckling inom säkerhetsområdet genom att identifiera benchmarkingmål (BT), benchmarkningmått samt utveckla en metodik för att effektivt och tillförlitligt genomföra sådana mätningar. Ett standardiserat tillvägagångssätt för att mäta funktionssäkerhet kommer att förbättra industrins förmåga att snabbare tillhandahålla säkrare, mer miljöanpassade och energieffektivare fordon.

Upplägg och genomförande

Projektet är indelat i följande arbetspaket: I WP 1 definieras bl a övergripande mål, state-of-the-art analys, utredning av behov och krav, användningsfall för benchmarking och BT (benchmarkningmål). I WP 2 definieras måtten på ett antal utvalda BT som baseras på krav utarbetade i WP1. Här ges också en definition av bedömningsmetoder för mätningar och fellast. WP3 definierar den övergripande metodiken för hur man använder benchmark resultat samt definierar hur benchmark bör användas inom ramen för ISO 26262. I WP 4 sker verifiering och validering av kraven från WP1.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02114

Statistik för sidan