Bentigo

Diarienummer 2015-01599
Koordinator KOMPANI OMAR AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - september 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syfte med projektet var att utveckla en beta-version av bokningstjänst för Bentigo, en ny medlemstjänst som ska ge människor tillgång till nya, annorlunda och tillfälliga jobb- och mötesplatser. Skisser utarbetades under sommaren. Prototyp/beta utvecklades under hösten och finns nu i version färdig att lansera under kommande veckor.

Resultat och förväntade effekter

Då beta är utvecklad men ännu ej lanserad kan vi ännu bara rapportera utfallet av plan- och utvecklingsprocessen. Vi hade i skisserna önskemål om fler funktioner än vad som var möjligt att få med befintlig budget. Detta delvis beroende på att vi fick byta backend-leverantör halvvägs in i utvecklingsarbetet, prioritera om och begränsades av tillgängliga API:er. Dock är vi nöjda med slutresultatet av bokningstjänsten som uppfyller baskraven för att nu kunna lanseras i beta-version.

Upplägg och genomförande

Bentigo ansvarade själva för projektledning, design och skisser. Utvecklingen genomfördes av konsult hos Netlight. Inledningsvis var planen att utveckla eget både frontend och backend. Dock visade det sig att det skulle krävas betydligt större budget. Vi sökte därför ett befintligt backend att integrera emot och valet föll slutligt på Boka Direkt som partner. Utvecklingen försenades och krävde mer timmar än beräknat men flöt annars på bra. Vi fick halvvägs in i projektet byta backend-leverantör vilket gav ytterligare försening och merkostnader men blev i slutänden bättre.

Externa länkar

Länk till betaversionen. Ansökan om access kan göras på http://bentigo.com/register.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.