Belysningssamhället 2020

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Fysiska Institutionen
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

De digitala ljussystemlösningarna kommer att bli en integrerad och central del av vår fysiska miljö i framtiden. Det digitala ljuset ger möjlighet att skapa bättre livs- och arbetsmiljöer. Det blir nu möjligt att skapa ljusmiljöer med situationsanpassade former och nivåer av sensorisk stimulans, så att vi förbättrar förutsättningarna för produktivitet, lärande, hälsa, trivsel och välbefinnande. Förändringen har startat och om Sverige tar en ledande roll i ljusrelaterad affärsutveckling kan tiotusentals nya svenska jobb skapas.

Resultat och förväntade effekter

Sverige skall vara en internationellt ledande aktör för ljusets digitalisering och skapandet av innovativa system, produkter och tjänster som leder till förbättrade hälso- och levnadsvillkor och tiotusentals nya gröna jobb i Sverige.

Upplägg och genomförande

För att Sverige skall ta en ledande roll i att öka nyttan av de digitala ljusmöjligheterna för att skapa bättre arbets- och livsmiljöer måste vi initiera ett innovationsområde som öppnar upp för väsentlig förnyelse. Avsikten är att skapa en samarbetsform som höjer både brukarorganisationernas och entreprenörernas förmåga att artikulera de möjliga vinsterna med digitalt ljus. En del i detta är att skapa former för synergieffekter mellan aktörer inom belysning, både nya och etablerade affärsaktörer och Sveriges stora resurser inom ICT, telekom och smarta elnät.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.