Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Belly Balance - digitala tjänster för personer med IBS

Diarienummer
Koordinator BELLY BALANCE SVERIGE AB - Belly Balance AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål var att färdigställa en projektplan för det totala projektet där de angivna kommande arbetspaket skulle inkluderas, att beskriva de aktiviteter som krävs för att vi ska kunna integrera plattform och app samt lansering i andra länder. Vi ville undersöka efterfrågan hos våra kunder gällande nya funktioner som ska utvecklas och integreras i nuvarande plattform. Dessa mål har uppfyllts och kommande arbetspaket justerats utifrån utfall och konklusioner under detta projekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har identifierat vilka funktioner som våra kunder anser vara viktigast att utveckla. Vi har fattat beslut om hur utveckling av dessa funktioner ska prioriteras och tagit fram en första version av funktionen “Scanner” på plattformen samt utvecklat en prototyp av den nya versionen av appen Belly Balance. Vi har även utifrån våra analyser under projektet tagit affärskritiska beslut om bearbetning av kunderna och implementering av Marketing Automation-system. Vi förväntar att dessa strategiska beslut kommer att öka vår möjlighet till skalbarhet samt öka våra intäkter.

Upplägg och genomförande

Genom enkäter och intervjuer har vi fått verifierat vilka funktioner som prioriterades av våra kunder samt även värdefull information om uppfattning av vårt erbjudande och vad som efterfrågades. Vi har löpande under projektet testat och förändrat vår hemsida för ökad användarvänlighet och konvertering samt arbetat på hur vi kan integrera app och hemsida. Projektet har gett oss värdefull information så att vi har kunnat upprätta en projektplan och anpassat den efter framkomna resultat och konklusioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04448

Statistik för sidan