Behovsvisualisering och synergier i Nordkalotten med bäring mot Kirunas Teknikal

Diarienummer 2014-06202
Koordinator TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Studera nya parter, flöden och processer (Nordkalotten) för fler synergier inom processer som skall nyinvesteras inom 10-15 år. Genom nya direktiv i Tekniska Verken i Kiruna och andras verksamheter (ex. EED) kommer nya flöden av värme kunna tas tilllvara varför alternativa metoder inom Energi, VA och Avfall kan belysas där regionens resurser/behov beaktas. En tydlig idé om samtidighet i planering ger Kiruna unik rekvisit, därför bör möjligheter screenas bredare än kommunalt. Målet är tydlig bild av parter, flöden och behov som kan dra nytta av eller ge input till framt. processer. Mål hitta 5 samarbeten!

Resultat och förväntade effekter

Effekten av vårt arbete bör kunna leda till bättre resursutnyttjan inom regionen, framför allt hoppas vi genom studien och genom föreslagna samarbeten kunna forma framtidens investeringar och därmed också kunna skapa underlag för investeringsansökningar

Upplägg och genomförande

Under december månad genomförs en grundläggande listning av de parter som är kända och de som vi redan identifierat som möjliga partners i framtida samarbeten för att utveckla våra lösningar. Ett internt möte försöker också vidga horisonten för att se andra aktörer med behov av våra resurser och vice versa. Samtidigt tas kontakt med kvalificerad systemanalytiker och visualiserare som kan hjälpa oss måla bilden för kommunikation av våra idéer till beslutsfattare och andra parter. under våren kommer en systemanalytiker och visualiserare allteftersom måla upp bilden av möjligheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.