Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Behandling av typ 2 diabetes genom återställning av betacellsfunktion

Diarienummer
Koordinator Abarceo AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Abarceo AB beviljades medel för validering av huruvida behandling kan ha gynnsamma effekter senare i sjukdomsskede av typ 2 diabetes i en musmodell. En förstudie genomfördes för att att optimera löslighet för oral administrering. Farmakokinetiken undersöktes för att etablera relationen mellan dos och exponering. Resultaten visade på god oral biotillgänglighet. Ett kontraktsforskningslabb har därefter tecknat avtal att utföra studien med avslut 15 januari 2019. Då resultatet från denna studie inte ännu inte är tillgängliga kan vi inte rapportera utfall i denna sista studie.

Resultat och förväntade effekter

De bolag som har presenterats för Abarceo har uttryckt intresse av fortsatt samarbete om man kan visa på behandlingen verkligen är sjukdomsmodifierande. Då djurstudien bekostas av ett läkemedelsbolag har vi fått möjlighet att expandera studien för att undersöka fler parametrar. Skulle resultaten av studien visa gynnsamma effekter kommer samarbetsdiskussioner att gå vidare med läkemedelsbolaget ifråga.

Upplägg och genomförande

Vi kommer i januari ha svar på huruvida den tänkta behandlingen är sjukdomsmodiferande. Om så är fallet har vi verifierat att blockering av målmolekylen på cellytan av betaceller har verklig potential att bemöta ett stort behov hos patienter typ 2 diabetes, nämligen sjukdomsmodifierande behandling som kan stoppa eller reversersera typ 2 diabetes.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01000

Statistik för sidan