Behandling av ätstörningar i Virtual Reality

Diarienummer 2016-05230
Koordinator Mimerse AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: Competence Enhancement in SME - 2016

Syfte och mål

I det här projektet upprättades ett samarbete mellan Mimerse AB och Stockholm Centrum för Ätstörningar. Tillsammans utforskades olika sätt där VR kan användas inom ramen för SCÄs verksamhet. Projektet resulterade i en prototyp som kommer att vidare förfinas och testas av olika fokusgrupper.

Resultat och förväntade effekter

Mimerse och SCÄ har höjt sina kompetenser och sin profil inom varandras kompetensområden. Tillsammans har en prototyp producerats och förutsättningar att ta den vidare i utveckling har skapats. Den mest lovande tillämpningen av VR bedömdes handla om kroppsuppfattning. En miljö med en virtuell spegel och ett virtuell rum togs fram och var den prototyp som vidareutvecklades.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som planerat men med vissa förseningar eftersom prototypen behövde mer utvecklingstid än uppskattat i förhand. För att uppnå den kvalité och användbarhets-nivå där det skulle bli värdefullt med feedback från fokusgrupperna behövs en del vidareutveckling. Stor del av utvecklingsbudgeten gick åt till att arbeta med olika algoritmer för att generera naturlig rörelse i den i VR simulerade kroppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.