Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beescanning

Diarienummer
Koordinator Fribi Holding AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Mål: "Utveckla Beescanning-appens funktionalitet” har uppnåtts. Appen analyserar indikatorer i bisamhället för hälsodiagnos med egenutvecklad artificiell intelligens, AI. Appen finns för iOS och Android. Priset för analys av ett samhälle är 10 kr. Appen har hög träffsäkerhet. Resultat och råd på några sekunder. Prestanda, funktioner och insamlingen av metadata (ras, tid, plats) har utvecklats. Databasen Tagger har utvecklats till ett nav för kontinuerlig AI-utveckling. Videosekvenser har börjat insamlas. AI på video har gjorts inledande planering för analys i realtid.

Långsiktiga effekter som förväntas

Viktigaste resultaten är att appen nu fungerar som den ska, att dataseten kunnat ökas från 4000 till över 10000 och därmed kvaliteten i AI samt att infrastruktur för steg 2.0 är på plats i app, databaser och knowhow. Och i det längre perspektivet att vi nu har ett verktyg att bedöma bisamhällets hälsa och att finna bin som är friska utan kemikaliebehandling. Syftet att vidareutveckla tekniken med analyser av video och ljud har har påbörjats. Video har samlats 2018, samarbete med AI-analyser av akustiska signaler har inletts.

Upplägg och genomförande

Beescanning bygger världens största databas för bilder av bin http://tagger.beescanning.com. för träning av AI. Nu mer än 10000 objekt. Växer genom automatiserad överföring när användare tar bilder i appen. Videosekvenser har börjat samlas i fält 2018. För analyser av ljud har samarbete inletts med extern forskning. Tagger har utvecklas till en plattform för samarbete mellan olika aktörer för nya funktioner, i forskning och pollineringsindustri. Under utvecklingen har vår syn på appens potential utvidgats till att bli ett universalverktyg för ökad kunskap om bin och biodling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00876

Statistik för sidan