Beescanning

Diarienummer 2018-00876
Koordinator Fribi Holding AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Varje år försvinner ca 20 miljoner samhällen globalt. Värden för mer än 40 000 000 000 (40 miljarder) förloras. En tredjedel av vår mat är beroende av pollinerande insekter. Utan bin kan inte ekosystemen fungera. En av binas värsta fiender är ett litet kvalster, Varroa destructor som är lika förödande som det låter. De suger livet ur bin och yngel. BeeScanning analyserar bilder med en AI-baserad app som diagnosticerar parasiten. I 2.0 vidareutvecklar vi appen till att analysera fler faktorer även av video och ljud. Med spårning av rörliga objekt ges ny kunskap och säkrare diagnoser.

Förväntade effekter och resultat

En vidareutveckling av produkten innebär 1.Effektivare verktyg för den enskilde biodlaren med säkrare analyser av fler faktorer och för forskaren blir studier av populationsdynamik, näringsstatus, resistensforskning möjligt i vår databas. 2. Förberedelse för implementering inom andra områden av växtodling och djurhållning. Där vi i steg 3 siktar på "Övervakning av komplexa system med artificiell intelligens, AI, inom odling, medicin och processteknik."

Planerat upplägg och genomförande

1. maj-juni 2018. Utvärdering och statistik av fältstudien 2017 2. maj-juni 2018. Histogram i appen. Resultat och trender. 3. maj-juli 2018. Träningscykel för förbättring av AI prestanda: App användarnas feedback automatiseras ihop med supportfunktioner. 4. maj-sep 2018. Utveckling av nya kategorier som kan detekteras. 5. juni 18-mar 2019. Videoanalyser med AI

Externa länkar

Allt om BeeScanning All about BeeScanning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.