Bedömning av risken för bergutfall och optimering ev bergförstärkning i djupa underjordsgruvor

Diarienummer 2017-02228
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för geoteknologi
Bidrag från Vinnova 4 462 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång SIP STRIM-spring 2017

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att förbättra säkerhet och produktivitet och minska malmförluster, utspädningen och mängden gråberg genom att förbättra förstärkningsstrategi. Målen i detalj är att: öka förståelsen av brottmekanismen vid bergutfall, utveckla statistiska analysmetoder för att bedöma risken för bergytfall, utveckla rekommendationer för förstärkning av stora potentiellt instabila volymer och utveckla rekommendationer för bult/betongbågar samt nät och överlappningar.

Förväntade effekter och resultat

Ett framgångsrikt genomförandet av projektet kommer att resultera i En innovativ metod för att bedöma riskerna för bergutfall baserat på deterministisk (skadeutredning) och statistisk analys (DFN modellering) Genom nya rekomendationer förbättra prestandan hos bergförstärkningen för att förhindra stora bergutfall som styrs av geologiska strukturer, Förbättrad prestanda hos bult/betongbågar och nät genom nya riktlinjer, och Utbilda ingengörerna inom gruvindustrin som arbetar med bergteknik.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är indelat i arbetsområden (WPs) och planeras enligt följande WP1: Skadeutredning av bergutfall och deterministisk tillbakaräkning WP2: Numerisk modellering med DFN-teknik - Vidareanalys WP3: Optimerad användning av bult/betongbågar WP4: Bestämma egenskaper hos svetsat nät För att säkerställa framsteg kommer projektet att använda workshops för att integrera och sprida resultaten. Dessa workshops är planerade att hållas ungefär med 3 månaders mellanrum under det första året och med sex månader mellanrum därefter. Workshops kommer att omfatta arbetets framsteg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.